Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Đoạn QL trên đi qua hai huyện Phú Ninh, Núi Thành và TP Tam Kỳ, có tổng chiều dài 40 km. Sau khi thi công, đoạn ngoài đô thị sẽ đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với tốc độ thiết kế 80 km/giờ; đoạn qua đô thị đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với tốc độ thiết kế 60 km/giờ. Thời gian thi công dự án là 24 tháng, tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỉ đồng.

TAM THĂNG