Sau Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12) thì đây là công viên khoa học thứ hai tại TP.HCM. Khu công viên sẽ là nơi làm việc cho khoảng 15.000 người để tạo ra các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNTT, năng lượng tái tạo, công nghệ vũ trụ, y sinh…

Với định hướng là công viên khoa học nên yếu tố không gian mở và cây xanh luôn được chủ đầu tư yêu cầu xuyên suốt trong việc tổ chức không gian và sử dụng đất dự án. Sau khi hoàn thành, công viên khoa học và công nghệ sẽ kết nối với khu công nghệ cao hiện tại.