(PL)- Tỉnh Đồng Tháp hiện đã huy động mọi nguồn lực hơn 5.000 tỉ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
Trong đó, nhiều nhất là nguồn vốn từ tín dụng hơn 3.000 tỉ đồng, còn lại là các nguồn lực từ vốn đầu tư trực tiếp chương trình, vốn lồng ghép, vốn huy động từ doanh nghiệp và từ cộng đồng dân cư. Qua đó, tỉnh đã có 20 xã đạt đủ 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thu nhập bình quân đầu người ở Đồng Tháp đạt 29 triệu đồng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo giảm 4%. Tỉnh có 1.600 km đường giao thông nông thôn thay thế cho những con đường lầy lội, những cây cầu ván, cầu khỉ tạm bợ nhường chỗ cho 539 chiếc cầu bê tông vững chãi giúp người dân đi lại dễ dàng.

M.NGỌC