(PL)- Tổng kinh phí thực hiện dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (dài 3.485 m, thuộc quận Bình Tân) lên đến hơn 730 tỉ đồng.

Đó là dự toán do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (Trung tâm chống ngập) đề xuất trong tờ trình ngày 17-8 gửi Sở GTVT TP.

Theo Trung tâm chống ngập, việc nâng cao mặt đường và cải tạo hệ thống thoát đường Kinh Dương Vương sẽ giải quyết triệt để nhu cầu thoát nước mưa, chống ngập do triều cường và cải thiện điều kiện lưu thông... UBND quận Bình Tân cũng cho biết qua tổ chức lấy ý kiến có 90% hộ dân trên tuyến đường Kinh Dương Vương đồng ý thực hiện dự án này.

TRUNG THANH