Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế hãy dành cho đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất”.

Trên đây là lời kêu gọi do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đưa ra ngày 20-12 tại lễ phát động ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ đang gánh chịu những hậu quả của lũ lụt. Ông Nhân cũng chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân thiệt mạng, mất tích, bị thương và gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể đồng bào các vùng bị nạn do mưa lũ gây ra.

Ngay sau buổi lễ, các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội đã quyên góp ủng hộ. Kết quả bước đầu cho thấy số tiền tiếp nhận và đăng ký ủng hộ là hơn 8 tỉ đồng và 9.800 USD.