Theo Sở Nội vụ, TP có chỉ đạo thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính với mục đích hạn chế cá nhân, tổ chức... ra khỏi nhà không cần thiết, tránh tập trung đông người trong công sở để phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh. Đối với những trường hợp xử lý các hồ sơ cấp bách như liên quan đến đăng ký khai sinh, khai tử hay hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng bảo đảm… thì thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có chức năng chủ động quyết định loại thủ tục nào là đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận và giải quyết.

Sở Nội vụ cũng lưu ý: Trong trường hợp có tiếp nhận hồ sơ do trường hợp cấp bách, cơ quan phải thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định đối với từng cá nhân và hồ sơ giấy tờ hành chính. Sở Nội vụ cũng cho biết sở này đang phối hợp trao đổi với Văn phòng UBND TP (cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính), Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan để có hướng dẫn chính thức cho các quận, huyện thực hiện.

Trước đó, UBND quận Thủ Đức đã vận động người dân hạn chế đến trực tiếp ủy ban để làm thủ tục và người dân có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến mà quận đang có như ứng dụng “Thủ Đức trực tuyến”. Trong khi đó, UBND quận 9 cũng khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng “Quận 9 trực tuyến” để thực hiện các thủ tục hành chính nhằm hạn chế việc đi lại. Ứng dụng này cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến trong các lĩnh vực: Kinh tế, lao động, giáo dục đào tạo, xây dựng, đăng ký hộ tịch…

Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng, cho hay 50% cán bộ, công chức, viên chức của Đà Nẵng sẽ làm việc tại nhà. Lãnh đạo các sở, ngành chủ động xây dựng kịch bản làm việc tại nhà đối với cơ quan mình. Riêng các đơn vị mang tính chất trực chống dịch, bảo đảm công tác chuyên môn như Sở Y tế thì yêu cầu trực ở cơ quan nhiều hơn các đơn vị khác. Ngoài ra, từ ngày 2-4, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa), Ban tiếp công dân của TP Đà Nẵng cũng ngừng hoạt động. Người dân có thể ngồi tại nhà làm dịch vụ công trực tuyến.

Còn tại Đồng Nai, Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thông qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.dongnai.gov.vn và bưu chính công ích trên cổng dịch vụ công của tỉnh, dịch vụ công quốc gia để chuyển đến các đơn vị liên quan xử lý. Đối với những thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng... hoặc hồ sơ phải đối chiếu hồ sơ gốc để phát trả kết quả, công chức hành chính công phải xin ý kiến lãnh đạo cơ quan để thực hiện việc trả kết quả, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.