Hụt vốn, dự án cấp nước cho NĐ Vĩnh Tân giảm hạng mục
(PLO)-Do không được Trung ương tiếp tục bố trí vốn nên toàn bộ kinh phí bồi thường cho dân và khối lượng xây lắp không có nguồn vốn để thanh toán, làm chậm tiến độ thi công.

Ngày 17-8, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có văn bản gởi Sở KHĐT; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Cấp nước Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân - giai đoạn 1 do khó khăn về kinh phí.

Hụt vốn, dự án cấp nước cho NĐ Vĩnh Tân giảm hạng mục - ảnh 1
Hồ Đá Bạc nơi triển khai dự án cấp nước cho nhiệt điện Vĩnh Tân

Được biết, Dự án Cấp nước Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân có tổng mức đầu tư hơn 230 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 150 tỉ đồng. Tuy nhiên theo UBND tỉnh Bình Thuận, thời gian thực hiện Dự án Cấp nước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân giai đoạn 1, huyện Tuy Phong đã kéo dài hơn 5 năm (quá thời gian thực hiện theo quy định đối với dự án nhóm B).

Trong khi đó nguồn vốn Trung ương chỉ hỗ trợ được 50 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí 34,6 tỉ đồng; nguồn vốn còn lại cần phải bố trí để thực hiện hoàn thành dự án là gần 150 tỉ đồng nên việc cân đối nguồn vốn còn lại để thực hiện dự án là rất khó khăn. Do không được Trung ương tiếp tục bố trí vốn nên toàn bộ kinh phí bồi thường cho dân và khối lượng xây lắp không có nguồn vốn để thanh toán, làm chậm tiến độ thi công.

UBND tỉnh đã có Công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tiếp 100 tỉ đồng để tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm chi trả tiền bồi thường, giải tỏa cho nhân dân, tránh việc nhân dân kiến nghị kéo dài, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên do không được hỗ trợ nên UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất về chủ trương cho phép cắt giảm các hạng mục chưa thi công, bao gồm: Kênh nhánh và công trình trên kênh nhánh; nâng cấp hồ Đá Bạc, cống lấy nước, tràn xả lũ; đường giao thông kết hợp quản lý; chỉnh trang, cải tạo mặt bằng khuôn viên, hàng rào và các hạng mục công trình phụ khác tại Nhà quản lý hồ Đá Bạc.

PHƯƠNG NAM