Theo đó, có 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới của Cần Giờ đã được các sở, ngành TP tổ chức đánh giá và công nhận đạt chuẩn theo quy định. UBND TP đang tiến hành lấy ý kiến của các hội đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan trên địa bàn TP để hoàn thiện hồ sơ trình Ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét, thẩm định. Sau đó trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020.