Infographic: 22 tiêu chí cho cơ quan nhà nước khi mở cửa hoạt động tại TP.HCM

Tác giả: LÊ THOA - TRÚC TRÚC
(PLO)- Chỉ được bố trí người có "Thẻ xanh COVID" hoặc F0 đã khỏi bệnh làm việc trực tiếp; cán bộ, công chức chỉ di chuyển trong cung đường đã đăng ký… là một trong 22 tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.HCM nếu muốn hoạt động lại.

Thứ Sáu, ngày 24/9/2021 - 09:44


 

ĐỌC THÊM