Infographic: Con đường công danh của ông Trịnh Xuân Thanh

Đồ họa: THANH HOA-QUANG DUY
(PLO)- Sau khi rời cương vị lãnh đạo PVC với khoản lỗ gần 3.300 tỉ đồng, ông Trịnh Xuân Thanh về bộ Công Thương công tác, sau đó được chuyển về Hậu Giang theo công văn xin người của tỉnh này.