Infographic: Tân Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa

Đồ họa: N.THẢO - P.OANH
(PLO)- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.