(PL)- TAND tỉnh Phú Yên vừa chấp nhận yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật của anh Nguyễn Tấn Trương.

 

Theo đó, tòa tuyên hủy giấy chứng nhận kết hôn và không công nhận quan hệ vợ chồng giữa anh Trương và chị Ngô Mỹ Linda, hai người phải chấm dứt quan hệ vợ chồng.

Theo hồ sơ, anh Trương và chị Linda kết hôn với nhau năm 2006, có đăng ký kết hôn nhưng thực chất chỉ là kết hôn giả tạo nhằm mục đích xuất cảnh ra nước ngoài. Trên thực tế, chị Linda khi đó đã về Mỹ, không có mặt để ký vào giấy đăng ký kết hôn. Theo tài liệu xác minh tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, việc tổ chức đăng ký kết hôn giữa anh Trương và chị Linda không đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. Xét thấy yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật của anh Trương là đúng nên tòa chấp nhận.

SÔNG BA