(PLO)- Thanh tra tỉnh đã phát hiện dấu hiệu bất thường (chỉ xảy ra ở địa bàn huyện Châu Thành) khi để thất thu nguồn thu học phí số tiền trên 1,1 tỉ đồng.

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra nhiều sai sót về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; về công tác quản lý thu-chi tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản tại UBND huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Theo đó qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã phát hiện những sai sót trong công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Trong công tác quản lý thu-chi tài chính, thanh tra cũng phát hiện một số sai sót như: Sai phạm trong nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu số tiền trên 202 triệu đồng; nguồn kinh phí ngân sách cấp chi hoạt động thường xuyên qua kiểm tra phát hiện sai phạm tổng số tiền trên 111 triệu đồng.

Đối với việc chi phụ cấp tại các trường học trên địa bàn, thanh tra kết luận huyện Châu Thành đã chi phụ cấp ưu đãi ngành 30%, 35% cho giáo viên là viên chức quản lý sai quy định với tổng số tiền trên 944 triệu đồng. Theo thanh tra, đây là lỗi do Phòng GD&ĐT phân bổ giáo viên không hợp lý dẫn đến chỗ thừa, chỗ thiếu cục bộ giáo viên bộ môn, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường không có tiết dạy nhưng vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành.

Đặc biệt, thanh tra tỉnh đã phát hiện dấu hiệu bất thường (chỉ xảy ra ở địa bàn huyện Châu Thành) khi để thất thu nguồn thu học phí số tiền trên 1,1 tỉ đồng. Liên quan vấn đề này, thanh tra đề nghị chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát và có hướng xử lý cụ thể. Đồng thời, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh và thanh tra tỉnh kết quả xử lý.

Trước những sai sót này, thanh tra tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm nộp vào tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tổng số tiền 1.081.759.134 đồng chi sai quy định; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra, làm rõ việc để xảy ra thất thu học phí rồi báo cáo kết quả về chủ tịch UBND tỉnh và thanh tra tỉnh; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tính toán lại số tiền chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo đúng quy định; tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với trưởng phòng Phòng GD&ĐT, trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch vì đã để sai sót trong việc quản lý về chuyên môn ngành và về tài chính tại các đơn vị trường học...

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với chủ tịch UBND huyện Châu Thành về công tác chỉ đạo điều hành các phòng, ban, trung tâm trực thuộc để sai sót trên.

Thanh tra còn chỉ ra sai sót khi các phòng GD&ĐT huyện đã áp dụng sai hai công văn của Sở GD&ĐT nên dẫn đến chi sai nguồn kinh phí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm 2012 đến năm 2015 với số tiền hơn 928 triệu đồng. Tuy nhiên, thanh tra kết luận đây là lỗi do Sở GD&ĐT hướng dẫn sai quy định nên các phòng GD&ĐT huyện mới áp dụng sai.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Giám đốc Sở GD&ĐT trong việc ban hành các văn bản chưa đúng quy định.

HẢI DƯƠNG