Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt TP.HCM
(PLO)- Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP, được hơn 81% phiếu "tín nhiệm cao". Hai cán bộ có số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều là bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP và ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.
Chiều 5-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người được HĐND TP bầu.
Theo kết quả này, bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP, được 81% phiếu "tín nhiệm cao" (86 phiếu), tiếp đó là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận được hơn 77% (81 phiếu) phiếu tín nhiệm cao. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong được hơn 70% (74 phiếu) phiếu tín nhiệm cao.
Hai lãnh đạo nhận nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” là bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM với 18 phiếu và ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch, cùng được 18 phiếu tín nhiệm thấp.
Trong số 30 lãnh đạo chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm, không ai là không nhận được phiếu “tín nhiệm thấp”.
Cách bỏ phiếu tại HĐND TP.HCM cũng như ở Quốc hội. Trên phiếu bầu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm với các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp".
Trước đó, các đại biểu HĐND đã chia thành các tổ thảo luận suốt một giờ 30 phút về các vấn đề xoay quanh việc lấy phiếu. Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, các tổ đã thảo luận một cách dân chủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.
"Được đại biểu tín nhiệm là sự ghi nhận, trân trọng nhưng đồng thời không tránh khỏi những trường hợp bị tín nhiệm thấp. Tuy nhiên, việc lấy phiếu tín nhiệm là để cán bộ chủ chốt nhìn lại mình và hoàn thiện hơn" - bà Tâm nói.
Theo nghị quyết của Quốc hội, người giữ chức vụ do HĐND TP bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ chín tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND TP sẽ không lấy phiếu.
TÁ LÂM - VIỆT HOA