Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể của từng người

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Dưới đây là kết quả từng người cụ thể trong 48 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.