Hoàng là nhân viên tiếp nhận yêu cầu mua hàng của một công ty. Tháng 6-2007, Hoàng nghỉ việc thì cháu vợ Hoàng (bị cấp sơ thẩm phạt một năm sáu tháng tù, không kháng cáo) được nhận vào làm nhân viên phụ đóng gói hàng để giao cho khách. Biết rõ cách thức đóng gói hàng và phương thức bán hàng của công ty, Hoàng cùng cháu vợ nảy sinh ý định lừa khách hàng.

Sáng 22-8-2008, một khách hàng quen gọi điện thoại đến công ty đặt mua số SIM card điện thoại trị giá 93 triệu đồng. Cháu vợ Hoàng liền gọi điện thoại cho Hoàng báo về thời gian, địa điểm, phương thức giao hàng. Hoàng làm giả gói hàng như cách người cháu vợ chỉ dẫn rồi mang đến Bến xe Miền Đông giao và nhận tiền. Sau đó, Hoàng chi cho cháu vợ 19,5 triệu đồng và một chiếc xe máy...

H.YẾN