Sáng 24-9, tại TP Bà Rịa, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII - ảnh 1
Ông Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi Anh hùng lực lượng Vũ trang Nguyễn Văn Tàu trước khi lễ khai mạc diễn ra. Ảnh:TK

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội có 347 đại biểu, đại diện cho gần 43.000 đảng viên trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết:"Trong năm năm qua, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực”.

Kinh tế của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn duy trì phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô GRDP đứng thứ ba cả nước.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng luôn là tỉnh đứng top đầu cả nước về đóng góp ngân sách quốc gia; nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường...

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII - ảnh 2
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Ban Dân vận TW, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu trao đổi cùng các lãnh đạo tỉnh. Ảnh: TK

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ; An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được không ngừng nâng cao; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Quan hệ đối ngoại được mở rộng và hiệu quả hơn.

Nhiệm kỳ vừa qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong tỉnh tiếp tục được tăng cường, củng cố; vấn đề cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân; Việc kiểm tra, giám sát được quan tâm có trọng tâm, trọng điểm; Các hoạt động phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên.

Công tác dân vận, nắm tình hình của nhân dân trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố…

Ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Rịa-Vũng Tàu phải nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để vượt qua.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Thanh đề nghị các đại biểu dự Đại hội quan tâm, thảo luận về một số nội dung:

Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính Đảng, tính chiến đấu, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, có chất lượng và có trách nhiệm vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện dự thảo trình Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hai là, phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền bầu cử của đại biểu dự Đại hội, sáng suốt lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trí tuệ, năng lực vượt trội trong lãnh đạo, quản lý để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII và bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ khả năng hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội tin tưởng giao phó.

Ba là, chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, các quy chế, quy định của Đại hội trong thảo luận, đề cử, ứng cử, bầu cử để bảo đảm cho Đại hội thật sự tiêu biểu về trí tuệ, sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ. Từ đó xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh.