Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI - ảnh 1
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: BTC

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo của Trung ương và các tỉnh bạn.

Đại hội có 350 đại biểu, đại diện gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần này có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI - ảnh 2
350 đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: BTC

Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2015-2020).

Báo cáo nêu rõ, nhiệm kỳ vừa với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của cả nước. Môi trường đầu tư cải thiện mạnh mẽ, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới giữ vững ổn định.

Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,2%, cao hơn mức bình quân của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so năm 2015. Công nghiệp tăng trưởng khá, tỉnh nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về điện mặt trời. Đến 2020, toàn tỉnh có 350 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 7,77 tỷ USD.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ vừa qua toàn Đảng bộ đã kết nạp được hơn 7.300 đảng viên, đưa tỷ lệ đảng viên so với dân số lên 3,19% (Nghị quyết 3%).

Tuy nhiên, trong báo cáo cũng nêu rõ những điểm hạn chế như: Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế chưa đạt Nghị quyết. Quy mô, năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, năng suất lao động chưa cao. Tiềm năng, lợi thế khai thác chưa đúng mức. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp còn chậm. Hạ tầng kinh tế-xã hội chưa thật sự đáp ứng yêu cầu phát triển, thiếu tầm nhìn dài hạn. Đời sống một số bộ phận nhân dân còn khó khăn. Cải cách hành chính chưa toàn diện...

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI - ảnh 3
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: BTC

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được.

Ông cũng nhận định những kết quả đã đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Đại hội cần nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế như trong báo cáo đã nêu.

Ông Mẫn cũng đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh cần hướng mạnh hơn nữa vào khai thác lợi thế về vị trí địa lý nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng khoa học-công nghệ, giá trị gia tăng cao.

“Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy…” - ông Mẫn nhấn mạnh.

Chương trình Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai 16-10 với các nội dung như: Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Tỉnh ủy và đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...