Hội báo toàn quốc diễn ra trong ba ngày, từ ngày 16 đến 18-3, với các chương trình: Diễn đàn “Báo chí tuyên truyền xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động”; gặp gỡ các nhà báo tuổi 90; lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam; tọa đàm “Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0”…, cùng với đó là nhiều hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu giữa các cơ quan báo chí và công chúng.

Hội báo năm nay có 55 đơn vị tham dự.