VOV cho biết Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Cộng hòa DCND Lào Somsavat Lengsavad đến dự lễ và cắt băng khai trương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc đưa vào sử dụng mô hình “một cửa - một lần dừng” là bước đột phá trong cải cách thủ tục hải quan. Theo đó, từ nay toàn bộ người và hàng hóa, phương tiện xuất khẩu qua Lào chỉ phải dừng làm thủ tục tại cửa khẩu Densavan mà không phải dừng làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ngược lại, các thủ tục nhập khẩu, nhập cảnh vào Việt Nam chỉ phải dừng làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mô hình này không chỉ góp phần thắt chặt quan hệ đặc biệt, phát triển thương mại giữa Việt Nam - Lào mà còn thúc đẩy các nước, các địa phương mở rộng áp dụng tại các cặp cửa khẩu quốc tế dọc hành lang kinh tế Đông-Tây nói riêng và các hành lang kinh tế quan trọng khác tại tiểu vùng Mekong mở rộng nói chung.

TLL