Khiển trách một tỉnh ủy viên và một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk
Ông Nguyễn Thành Dũng, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) và ông Y Suôn Byă, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện này cùng nhận hình thức kỷ luật Khiển trách. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức các kỳ họp để xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực. Cụ thể: 

Chủ trương để UBND huyện bổ nhiệm 32 phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập (năm 2013, 2014) khi không có quy hoạch;

Điều động, bổ nhiệm một số cán bộ thuộc Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện khi chưa kiểm tra, kết luận khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo có nội dung liên quan đến nhân sự được điều động, bổ nhiệm;

Thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để UBND huyện không xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý trường học và bổ nhiệm thừa 27 phó hiệu trưởng (năm 2015), hợp đồng giáo viên, nhân viên ngoài chỉ tiêu biên chế số lượng lớn, kéo dài nhiều năm;

Thực hiện không nghiêm kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền về kiểm tra công tác cán bộ. Đồng ý chủ trương bố trí đất mở rộng nghĩa trang thị trấn Phước An khi không có tham mưu, đề xuất của UBND huyện là sai quy trình, thủ tục;

Sau khi cho chủ trương đã thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo để UBND huyện thực hiện kéo dài nhiều năm, phát sinh nhiều sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

Sau khi xem xét, cân nhắc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020. Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về các khuyết điểm, vi phạm, không để tái phạm.

Ông Nguyễn Thành Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắc chịu trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để xảy ra những khuyết điểm, sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Bên cạnh đó, ông Dũng còn thiếu gương mẫu trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân, thiếu kiểm tra, chỉ đạo công tác kê khai tài sản trên địa bàn huyện. Căn cứ Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Dũng bằng hình thức khiển trách.

Ông Y Suôn Byă, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc đã thiếu chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết trong thực hiện các kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, tiếp tục ký các quyết định cho chủ trương để các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện quản lý hợp đồng giáo viên, nhân viên vượt chỉ tiêu biên chế 197 lao động (ký mới 176 trường hợp, ký lại 21 trường hợp), gây bức xúc trong nhân dân;

Thực hiện việc nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền không đảm bảo nguyên tắc, quy trình, vi phạm Quy chế đánh giá cán bộ, công chức của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của UBND huyện.

Ông Y Suôn Byă đã cùng với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát để UBND huyện thực hiện chủ trương cải tạo, mở rộng nghĩa trang thị trấn Phước An kéo dài, phát sinh nhiều sai phạm. Căn cứ Quy định 102 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Y Suôn Byă bằng hình thức khiển trách.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

PV