Khoảng 25.000 công an chính quy sẽ về xã
(PLO)- Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi có nhiều quy định mới, trong đó sẽ sắp xếp lại bộ máy công an nhân dân, công an xã...

Sáng 7-6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật CAND (sửa đổi).

Theo đó, Luật CAND năm 2014 (hiệu lực ngày 1-7-2015) bộc lộ nhiều hạn chế. Nên cần sửa luật để phù hợp trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Khoảng 25.000 công an chính quy sẽ về xã - ảnh 1
Người đứng đầu ngành công an cho biết dự thảo luật sẽ sắp xếp lại bộ máy công an. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dự thảo luật sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý để sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế”.

Người đứng đầu ngành công an cũng cho biết những điểm mới trong dự luật là không quy định công an xã là lực lượng bán chuyên trách. Đồng thời, bổ sung quy định: “Chính phủ quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy”.

Về tổ chức bộ máy, sẽ được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn. Hiện nay số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là 1.065. Số đơn vị công an xã, thị trấn chưa được bố trí công an chính quy còn 8.516.

“Như vậy, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm trưởng công an xã, thị trấn...” - ông Tô Lâm thông tin; bổ sung quy định: “Chính phủ quy định cục đặc biệt thuộc Bộ Công an”.

Một điểm mới nữa là sửa đổi quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan CAND. Sửa đổi theo hướng không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng mà chỉ xác định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng để bảo đảm linh hoạt và phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, sửa đổi quy định về thẩm quyền: “Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng Bộ Công an; cục trưởng cục đặc biệt; nâng lương cấp bậc hàm đại tướng, thượng tướng”. Bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan (45 tuổi), nữ sĩ quan cấp tướng trong CAND (60 tuổi).

Liên quan đến dự thảo luật này, báo cáo thẩm tra dự án Luật CAND, cho biết việc bổ sung quy định cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là chưa phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị về chủ trương phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng.

“Do đó, các nội dung này cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, đề nghị cần tiếp tục rà soát các quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của luật khi được ban hành” - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt thông tin.

Về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức có hai loại ý kiến. Thứ nhất, đề nghị cân nhắc quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đối với chức vụ cục trưởng cục đặc biệt trong dự thảo luật cho phù hợp.

Loại ý kiến thứ hai tán thành với dự thảo Luật. Tuy nhiên, do Bộ Công an sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, không có cấp tổng cục, theo đó hình thành một số cục có tính chất quan trọng, đặc biệt nên việc giao Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục đặc biệt là phù hợp…

 

  Đi nghĩa vụ công an giảm còn 2 năm

Dự thảo luật sửa đổi quy định về thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND từ ba năm xuống còn hai năm. Đồng thời, quy định việc kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ trong một số trường hợp để phù hợp với Luật Nghĩa vụ quân sự và thực tiễn trong CAND.

VIẾT LONG - CHÂN LUẬN