(PL)- Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Hữu Thái, nguyên giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của TP.HCM, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quỹ này là một tổ chức tài chính hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có 93% vốn ngân sách nhà nước. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Thái đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, giám sát sử dụng vốn vay và quản lý tài sản hình thành từ vốn vay. Hậu quả là hơn 19 tỉ đồng đến nay không có khả năng thu, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

N.LỮ