Không cấp thẻ căn cước công dân dưới 14 tuổi
(PL)- Chiều 20-11, Quốc hội đã thông qua dự án Luật căn cước công dân và dự án Luật hộ tịch.

Theo đó, chỉ những người từ 14 tuổi trở lên mới được cấp thẻ căn cước công dân, còn người dưới 14 tuổi vẫn cấp giấy khai sinh như luật hộ tịch.

Về đề xuất quy định nguyên tắc đặt tên cho con để phù hợp với văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán được đại biểu nêu ra khi tham gia thảo luận về dự thảo luật hộ tịch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc đặt tên cho con là quyền dân sự của cá nhân. Tuy nhiên, khi thực hiện quyền này thì công dân cần cân nhắc, lựa chọn tên phù hợp với văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc...

l Cùng ngày, Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi).

Về Luật BHXH (sửa đổi), trong đó quy định về BHXH bắt buộc có các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. BHXH tự nguyện có các chế độ: hưu trí, tử tuất. Về độ tuổi nghỉ hưu, luật vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi.

THÀNH VĂN