(PL)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, đã lưu ý tỉnh Thái Bình như vậy trong buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương này sáng 29-5. 

“Thái Bình được giao 401 nhiệm vụ, kết quả tỉnh đã hoàn thành 100%, là địa phương duy nhất không có nhiệm vụ không hoàn thành. Thái Bình cũng là địa phương đạt kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới với 200 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là điều đáng mừng” - ông Dũng nói.

Đánh giá việc thí điểm tích tụ ruộng đất mà Thái Bình thực hiện với khoảng 8.000 ha đất cho thuê, nâng tổng diện tích đất tích tụ lên 12.000 ha, Bộ trưởng Dũng cho rằng đây là mô hình hiệu quả để tái cơ cấu lao động nông thôn. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý khi được giao đất đến đâu, doanh nghiệp phải làm đến đó, không cần phải đủ đất mới làm. “Chứ để lâu để cỏ mọc, người dân nghi ngờ, đánh giá tính hiệu quả” - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng lưu ý Thái Bình cần hết sức quan tâm tới vấn đề môi trường, với quan điểm không đánh đổi kinh tế lấy môi trường xấu, ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân.

 

ĐỖ HOÀNG