TNXP đã được Bác Hồ tặng cờ thi đua mang dòng chữ “Dũng cảm, lập công xuất sắc”.

Theo Thủ tướng, bên cạnh rất nhiều việc đã làm được, vẫn còn những cựu TNXP chưa được quan tâm giải quyết thật thỏa đáng chế độ, chính sách, một bộ phận cựu TNXP có đời sống còn gặp nhiều khó khăn…

‘Không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc hộ nghèo’ - ảnh 1
Thủ tướng thăm hỏi các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu TNXP Việt Nam cùng các cấp, các ngành tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách với cựu TNXP; nâng cao mức sống của cựu TNXP ít nhất ngang mức trung bình của người dân trong khu vực. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu không để bất kỳ cựu TNXP nào thuộc diện hộ nghèo.

Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta mãi mãi tự hào về các thế hệ TNXP Việt Nam trong 70 năm qua luôn luôn thực hiện đúng theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên.