(PL)- Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã nêu ý kiến như vậy tại phiên làm việc hôm qua, 16-1, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khi cho ý kiến về nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu (ĐB) QH và ĐB HĐND.

Trình bày tờ trình về nghị quyết trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Văn Pha cho hay việc xây dựng dự thảo nghị quyết theo tinh thần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử, đúng pháp luật, dân chủ, lựa chọn giới thiệu người đủ tiêu chuẩn… Tán thành với dự thảo nghị quyết, các ý kiến tại UBTVQH cũng cho rằng cần có quy định cụ thể hơn về việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại ĐBQH, ứng cử ĐB HĐND trong bầu cử bổ sung. Về việc này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lưu ý: “ĐB ứng cử phải đảm bảo đủ chất lượng để đưa ra bỏ phiếu kín cử tri yên tâm. Cần suy nghĩ và tính toán về tiêu chuẩn ĐBQH để đến lúc hiệp thương phải đảm bảo chất lượng. 896 người giới thiệu cho đồng bào phải là người đủ tiêu chuẩn để cử tri chọn ra 500 người ưu tú nhất”.

TRỌNG PHÚ