Không để tiêu cực từ bên ngoài lọt vào quân đội
(PL)- Tại Hà Nội, ngày 10-1, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả nổi bật mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thời gian tới quân đội cần thường xuyên nêu cao cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp, nảy sinh. Đồng thời quân đội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của thế lực thù địch. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác đối ngoại quốc phòng; có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào quân đội…

Ngoài ra, Quân ủy Trung ương cần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội…

VIẾT THỊNH