(PL)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm yêu cầu như thế tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017, kế hoạch năm 2018. Hội nghị do UBND TP.HCM tổ chức sáng 11-4.

Ông Liêm cho rằng đối với công tác bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn không được chủ quan, lơ là. Trong đó đối với công tác bảo vệ và PCCC rừng, ông Liêm yêu cầu phải bảo vệ chặt chẽ rừng, không được vi phạm và khi phát hiện vi phạm phải xử lý kịp thời, cương quyết để bảo vệ tài nguyên rừng.

Đối với các khu vực có nguy cơ cháy cao, ông Liêm yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo các phường, xã có rừng, đơn vị chủ rừng tăng cường biện pháp PCCC rừng, có kế hoạch và trang bị các phương tiện, nâng cao lực lượng PCCC tại cơ sở. Các ban quản lý dự án đã được UBND TP giao đất có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy lan, những điểm tiếp giáp bãi cỏ trong đất dự án có rừng, cây phân tán, cũng như nhà dân…

TÁ LÂM