(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

Trong đó, nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mãi, theo chinhphu.vn.

Nghị định quy định việc thực hiện khuyến mãi phải đảm bảo: Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mãi là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác. Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

Nghị định cũng nêu rõ không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mãi theo hình thức quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.

Doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, không được thực hiện khuyến mãi theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mãi gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau…

PV