Ngày 14-9, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có công văn gởi các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), TN&MT, KH&ĐT, VH-TT&DL, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển yêu cầu thực hiện Công văn của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường thực hiện các quy định về quản lý khu bảo tồn biển.

Không giao nơi có bãi giống ở Hòn Cau cho du lịch - ảnh 1
Một góc Hòn Cau

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy Phong và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý Khu bảo tồn biển. Trong đó, lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác quan trắc định kỳ về tình trạng đa dạng sinh học và chất lượng môi trường trong phạm vi Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Đặc biệt không xem xét giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giao diện tích đảo, mặt nước thuộc phạm vi phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau, nơi có bãi giống, bãi đẻ thủy sản cho các tổ chức, cá nhân để triển khai các hoạt động du lịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành chức năng, UBND huyện Tuy Phong tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cộng đồng về lợi ích, trách nhiệm trong việc bảo vệ các rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn lợi thủy sản; nghiên cứu tình hình cụ thể của địa phương để tham mưu giao cho cộng đồng ngư dân sống trong và xung quanh Khu bảo tồn biển Hòn Cau được tham gia quản lý Khu bảo tồn biển kết hợp với phát triển du lịch trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế quản lý của Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Không giao nơi có bãi giống ở Hòn Cau cho du lịch - ảnh 2
Núi Cao Cát trên đảo Phú Quý

Ngoài ra, tỉnh cũng giao UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau thực hiện tốt, có hiệu quả Dự án “Bảo vệ rùa biển tiến tới phát triển du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau”.

Đối với khu vực đảo Phú Quý, tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND huyện Phú Quý rà soát và đề xuất các khu vực không được giao diện tích mặt nước, nơi có tính đa dạng sinh học cao, các bãi rạn san hô, thảm cỏ biển phân bố, nơi có bãi giống, bãi đẻ thủy sản cho các tổ chức, cá nhân để triển khai các hoạt động du lịch xung quanh vùng biển ven bờ đảo Phú Quý.