(PL)- Bộ TT&TT ngày 14-3 tổ chức họp báo giới thiệu Nghị định 06/2016 về “Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình”.

Theo đó, nghị định có điểm mới như quy định bổ sung dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet để phù hợp với sự phát triển của công nghệ truyền dẫn và thực tiễn phát triển dịch vụ trong nước; tuyệt đối không thực hiện liên kết sản xuất các chương trình thời sự - chính trị, đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình. Nghị định cũng quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải công khai giá dịch vụ bằng hình thức niêm yết giá kèm theo các thông tin liên quan đến dịch vụ để người sử dụng biết trước khi quyết định sử dụng dịch vụ…

VIẾT THỊNH