VOV ngày 9-7 đưa tin Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Formosa).
Theo đó, công văn nêu ý kiến của phó thủ tướng là không thành lập khu kinh tế đặc thù cho dự án Formosa vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước đó, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có đề xuất lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng. Sau đó Bộ KH&ĐT đã có ý kiến về đề xuất này. Bộ KH&ĐT cho rằng hiện dự án Formosa đang được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật áp dụng đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế... Và đề nghị của Formosa là “chưa có tiền lệ và không cần thiết”, bởi vì hiện tại đã có Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến triển khai dự án Formosa theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”.

TLL