Yêu cầu trên xuất phát từ việc an ninh ở TP có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có tình trạng trên.

Ông Thơ yêu cầu kể từ 1-12-2016 các địa phương, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra hành vi tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn. Các địa phương, đơn vị phải xác định cụ thể lỗi (nếu có) của các cá nhân buông lỏng công tác quản lý dẫn đến việc mất an ninh trật tự trên địa bàn do các hành vi trái pháp luật trên gây ra. Trên cơ sở xác định lỗi sẽ không xét thi đua, nâng lương, nâng bậc, nâng ngạch đối với họ.