Sở Nội vụ vừa có báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm cá nhân, tập thể có sai phạm theo kết luận Thanh tra số 21/2018 của Thanh tra TP. 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, nội dung kiểm điểm liên quan đến việc thiếu kiểm tra, không kịp thời xử lý công trình xây dựng lắp đặt ống thoát nước không có giấy phép thi công (công trình không phép), không có giấy phép đào đường, không lập biên bản đình chỉ thi công, không lập biên bản vi phạm hành chính, không kịp thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Ngày 18-10-2018, UBND quận Gò Vấp đã có báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân. Cụ thể, về phía UBND quận Gò Vấp, tập thể lãnh đạo UBND quận nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, rút kinh nghiệm về thiếu sót trước UBND TP và rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trong xây dựng, phát triển mạng lưới cấp nước. Cá nhân có liên quan gồm ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp. 

Tập thể Phòng Quản lý đô thị cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm, trong đó cá nhân có liên quan là ông Trần Quang Hiền, Phó phòng Quản lý đô thị. Ông Đỗ Hữu Nam, tổ trưởng tổ quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và ông Hồ Minh Trí, chuyên viên phòng Quản lý đô thị.

Theo báo cáo của quận Gò vấp, tập thể ba phường 8, 11, 15 cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra kịp thời để Công ty Cấp nước Trung An triển khai thi công, lắp đặt tuyến ống thoát nước trên địa bàn khi chưa được UBND quận cấp phép.

Các cá nhân có liên quan gồm các ông Tô Đình Triệu và Bành Văn Trần Vinh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBDN phường 8; ông Trần Văn Dũng, công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường. Cùng đó là bà Lâm Thị Hồng Phúc, nguyên Chủ tịch UBND phường 11 (đã chuyển công tác về Phòng TN&MT quận). Ông Trương Thái Tân, Phó Chủ tịch UBND phường 11 và ông Nguyễn Phi Hùng, công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường.

Và ông Phan Văn Sang, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 15 (đã chuyển công tác về Phòng Kinh tế quận); ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND phường 15 và ông Trần Anh Khoa, công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường.