(PL)- “Giám đốc Khu Quản lý đường thủy nội địa tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những thiếu sót ở dự án chống sạt lở bờ sông Rạch Giồng - Kinh Lộ” - ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, vừa yêu cầu.

Công trình xây kè chống sạt lở trên bờ sông Rạch Giồng - Kinh Lộ (huyện Nhà Bè) do Khu Quản lý đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT làm chủ đầu tư. Ở dự án này, Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện chủ đầu tư có nhiều thiếu sót trong việc kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công cũng như việc nghiệm thu khối lượng thi công. Từ đó, Sở GTVT yêu cầu chủ đầu tư chủ trì kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan, đồng thời khắc phục các thiếu sót trong việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và quản lý.

G.NGHĨA