Kiểm điểm Trung tâm Chống ngập TP.HCM
(PL)- “Trung tâm Chống ngập TP.HCM phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc phối hợp giải quyết dứt điểm bồi thường, tái định cư ở dự án Cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên” - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo hôm 17-11.

 

Ông Tín cũng yêu cầu Sở NN&PTNT kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc đề xuất chủ trương chỉ định thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án và khâu thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. Tương tự, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là ban quản lý) thuộc Sở NN&PTNN cũng phải kiểm điểm các cá nhân trực tiếp tham gia vào việc đấu thầu, thẩm định, duyệt kế hoạch đấu thầu…

Dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên trước đây do ban quản lý làm chủ đầu tư, sau đó chuyển sang trung tâm chống ngập. Dù thay đổi chủ đầu tư nhưng dự án vẫn chậm trễ nhiều năm gây bức xúc cho người dân, trong đó có cả sự chậm trễ trong chi trả bồi thường, giải quyết tái định cư.

M.PHONG