(PL)- Chiều 7-4, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị định 17/2010 về bán đấu giá tài sản, ghi nhận thực tiễn làm cơ sở góp ý xây dựng Luật Đấu giá tài sản sẽ trình QH xem xét lần đầu vào kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Phan Thị Bình Thuận cho biết sau gần năm năm thi hành Nghị định 17/2010 (từ 1-7-2010 đến 31-12-2014) đã có 5.269 cuộc bán đấu giá thành với tổng giá trị tài sản bán được hơn 10.000 tỉ đồng. Giá trị tài sản bán đấu giá thành chênh lệch không cao so với giá khởi điểm.

Tuy nhiên, trong hoạt động bán đấu giá tài sản còn có một số vi phạm, thiếu sót về ký kết hợp đồng, niêm yết, thông báo bán đấu giá, biên bản bán đấu giá, lưu trữ hồ sơ… Một số khách hàng tham gia đấu giá có hành vi thông đồng, dìm giá. Từ 1-1-2014 đến 20-3-2015, Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành tám quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tổng số tiền phạt 162 triệu đồng) và hủy kết quả bán đấu giá một trường hợp. Trong đó, thanh tra đã phát hiện phiên bán đấu giá lô gỗ xẻ hộp, gỗ tròn giáng hương diễn ra ngày 28-2-2014 có một số khách hàng thông đồng dìm giá và đã ra quyết định xử phạt hành chính năm khách hàng, hủy kết quả bán đấu giá lô gỗ trên. Nhìn chung, chế tài đối với những vi phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản chưa đầy đủ và mức xử phạt chưa cao nên chưa tạo được tính răn đe.

Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM, than phiền nhiều trường hợp bán đấu giá tài sản để thi hành án nhưng không giao được tài sản cho người trúng đấu giá, chậm trễ kéo dài nhiều năm, thậm chí hủy kết quả đấu giá nhưng không lấy lại được tiền vì tiền đã chuyển thi hành án rồi. Có những trường hợp bán đấu giá nhà kéo dài hơn 10 năm vẫn chưa giải quyết xong việc giao tài sản cho người mua…

Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Huỳnh Thành Lập cho biết sẽ phản ánh những bất cập trên để việc xây dựng luật đấu giá sẽ đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, không xảy ra tiêu cực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người trúng đấu giá.

BÌNH MINH