Theo đó, tổng cục sẽ tiến hành kiểm tra về cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu… để xác định khả năng thực tế và chấn chỉnh việc đào tạo lái xe của các cơ sở này.

Trong năm 2012, qua kiểm tra tổng cục đã phát hiện nhiều cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe vẫn còn tình trạng một số học viên chưa sử dụng thành thạo máy tính khi làm bài lý thuyết; sân tập lái chưa bổ sung đủ diện tích; tuyển học viên không bảo đảm sức khỏe…

L.ĐỨC - H.TUYÊN