Kiểm tra quy trình mua 164 toa tàu cũ của Trung Quốc
(PL)- Ngày 19-2, Bộ GTVT cho biết vừa thành lập tổ công tác kiểm tra toàn bộ quy trình đầu tư mua 164 toa tàu cũ của Trung Quốc tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Trong đó có 120 toa được đóng từ hơn 20 năm trước và gần 20 toa mới nhất trong lô hàng cũng đã có tuổi đời 12 năm.

Tổ công tác do ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, làm tổ trưởng, cùng năm thành viên sẽ kiểm tra tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về các vấn đề mua, nhập khẩu toa xe đã qua sử dụng thời gian qua; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc tổng công ty này. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết sau khi có kết quả kiểm tra của tổ công tác, Bộ GTVT sẽ có hình thức xử lý các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên.

VIẾT LONG