Theo đó, nội dung làm việc của đoàn là kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; thu chi tài chính và thực hiện dự án đầu tư liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại TP Đà Nẵng trong thời gian qua. Thời gian đoàn làm việc là một tháng.

Cùng với việc vào cuộc của đoàn Bộ TN&MT, Thủ tướng cũng đã giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng, gây thất thu ngân sách Nhà nước; nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được chỉ đạo vào làm việc với TP Đà Nẵng.

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ rách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm và có hình thức xử lý nghiêm; thực hiện thu hồi số tiền bị thất thu. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sai phạm đất đai ở Đà Nẵng nằm trong giai đoạn 2003-2011.

LÊ PHI