Kiến nghị đưa Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường
(PLO)- UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị EVN phối hợp kiến nghị Chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu thụ tro xỉ và đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngày 6-9, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo kết luận của ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp giao ban với các đơn vị về các vấn đề liên quan đến Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Kiến nghị đưa Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường - ảnh 1
Một góc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Theo chủ tịch UBND tỉnh, nhìn chung các chủ đầu tư đã tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác bảo đảm môi trường tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân; đã hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng công trình kênh thoát lũ bãi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 2 trong tháng 7-2018.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc triển khai chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa phát huy được vai trò đầu mối; chưa ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng dùng chung tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; các nhà máy chưa phê duyệt phương án tiêu thụ tro xỉ; trong quá trình vận hành, thử nghiệm, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục quy định…

Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ triển khai của các dự án trọng điểm, đảm bảo không để xảy ra các sự cố về môi trường, xử lý chất thải trong mùa cao điểm tại khu vực Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và đảm bảo các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Tuy Phong, các chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết của HĐND tỉnh, các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy, công trường.

Chủ động các phương án xử lý khi xảy ra tình ngập lụt tại khu vực bãi thải xỉ; thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục về môi trường khi vận hành thử nghiệm và phát điện thương mại.

Kiến nghị đưa Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường - ảnh 2

Yêu cầu EVN phối hợp với UBND tỉnh, các đơn vị chức năng kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành trung ương giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu thụ tro xỉ và xem xét đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và sử dụng hiệu quả các công trình dùng chung của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy tại trung tâm khẩn trương rà soát để lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ đến năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, chịu trách nhiệm gia cố bãi xỉ để chống sạt lở, chống ngập úng và chống ô nhiễm các vùng lân cận.

Chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường tổng thể Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, thường xuyên thông tin tiến độ thực hiện cho Sở TN&MT tỉnh để theo dõi, phối hợp. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Tuy Phong trong quá trình triển khai các công tác bảo vệ môi trường và xử lý các sự cố môi trường (nếu có) tại khu vực.

Đối với Tổng Công ty Phát điện 3: Chỉ đạo các đơn vị quan trắc, công bố các số liệu, chỉ tiêu về môi trường, nước thải tại các nhà máy định kỳ; đảm bảo không để phát tán bụi tại các công trường, bãi xỉ, kho than nhà máy Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng; khắc phục và đảm bảo việc truyền dữ liệu khí thải tự động Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 về Sở TN&MT. Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Tuy Phong triển khai công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1: Khẩn trương lập và phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Kiểm soát chặt chẽ các nhà thầu trong việc xử lý các chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động kể cả vận hành thử nghiệm. Khẩn trương thực hiện các yêu cầu của Cục Bảo vệ môi trường miền Nam và UBND tỉnh đối với việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó đối với các vấn đề thuộc trách nhiệm của bộ, ngành trung ương thì chủ động phối hợp với UBND tỉnh kiến nghị quan tâm xem xét, giải quyết. Trong tháng 9-2018, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ làm việc với công ty để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu UBND huyện Tuy Phong tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, đổ đất thải từ các công trình xây dựng cũng như các vấn đề phát sinh khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường,... để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Triển khai các công tác có liên quan và phối hợp, hướng dẫn Tổng Công ty Phát điện 3 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân tại khu vực sân xe chùa Linh Sơn, nhất là 13 hộ bị ảnh hưởng do đất bị ngập úng để triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời.

Đối với Sở TN&MT, tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án. Phối hợp Cục Bảo vệ môi trường miền Nam giám sát chặt chẽ việc vận hành thử nghiệm tổ máy số 2 của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1; việc cải tạo, chuyển đổi nhiên liệu đốt từ HFO sang DO của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Sở KH&ĐT, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sở NN&PTNT tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình nuôi cá lồng bè tại vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong; nghiên cứu chính sách hỗ trợ để đề xuất hỗ trợ thiệt hại cho bà con nuôi cá lồng bè bị chết trong thời gian vừa qua theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, lập quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực, trường hợp cần thiết khuyến cáo người dân thực hiện việc di dời bè nuôi cá tới địa điểm phù hợp.

Yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai các biện pháp nắm tình hình, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, đảm bảo an ninh trật tự tại trung tâm và khu vực lân cận. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập hồ sơ báo cáo các bộ, ngành trung ương xem xét đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

PHƯƠNG NAM