HĐND tỉnh Đồng Nai cho rằng nếu triển khai xây dựng hai dự án thủy điện này trên thượng nguồn sông Đồng Nai sẽ ảnh hưởng đến Đồng Nai và các tỉnh, thành trong khu vực. Theo đó, có sáu vấn đề xấu nảy sinh, trong đó tác động đáng lo ngại nhất đối với đa dạng sinh học là sự thay đổi dòng chảy trên sông Đồng Nai gây ảnh hưởng lớn đến vùng đất ngập nước Bàu Sấu đã được Công ước Quốc tế công nhận khu Ramsar. Ngoài ra, hai công trình thủy điện này sẽ tác động xấu đến chế độ thủy văn và chất lượng nước sông Đồng Nai; tác động đến sinh kế của người dân và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vùng hạ lưu…

DUY ĐÔNG