Kiến nghị thu hồi văn bản cấm cán bộ đi chợ cũ
(PL)- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngày 16-11 đã ra văn bản kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Di Linh thu hồi Văn bản số 165/TB-TTrCV ngày 10-11 của Phòng Nội vụ huyện Di Linh.

Theo sở này, Văn bản số 165 cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị của huyện Di Linh đi chợ, mua bán tại chợ cũ Di Linh có một số nội dung không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể, “Đối chiếu với Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành thì nội dung Văn bản số 165 là trái với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên về phạm vi thanh tra công vụ, về nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức… Mặt khác, cán bộ, công chức, viên chức cũng là người tiêu dùng, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự…” - văn bản của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nêu.

A.TUẤN