Biết bao cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng bào đã hy sinh xương máu, nêu cao khí phách anh hùng của giai cấp tiên phong và của dân tộc, nêu cao lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Những tấm gương chói ngời đó sống mãi với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và muôn đời con cháu mai sau”. VOV ngày 18-12 dẫn thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2016) có nội dung trên.

Trong tình hình mới hiện nay, Chủ tịch nước đưa ra một số nhiệm vụ, trong đó có kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc. “Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.