(PL)- Tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 9, cử tri các xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi, TP.HCM) đã gửi gắm nhiều vấn đề mà người dân địa phương còn bức xúc về chế độ với các gia đình chính sách, thái độ làm việc của một số cán bộ không tốt…

Thay mặt các ứng cử viên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định những chế độ chính sách đưa ra là để phục vụ nhân dân, nên nếu bất hợp lý thì sẽ tích cực tác động để thay đổi. Còn về tinh thần, thái độ phục vụ dân của một bộ phận cán bộ không tốt, ông Thăng cho biết sẽ quyết liệt với tinh thần vì dân hành động, kiên quyết loại khỏi bộ máy những người nhũng nhiễu, hành dân, không vì lợi ích nhân dân.

TÁ LÂM