Theo TTXVN, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Cạnh đó, tăng cường trao đổi và giao lưu giữa các cơ quan Đảng, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước...

Ông Lưu Kỳ Bảo đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả Hội nghị Trung ương 6 vừa qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông khẳng định Đảng, chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng và mong muốn cùng phía Việt Nam kiên trì phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “bốn tốt”.