Theo phương án bảo tồn mà Satra gửi cho các cơ quan ban ngành, công việc bảo tồn chính trong Thương xá Tax chủ yếu là nhằm giữ lại hình ảnh các hoa văn bằng gạch mosaic của công trình cũ, khó khăn nhất là cầu thang chính. Việc khảo sát hiện trạng gạch mosaic là công tác đầu tiên của sự chuẩn bị cho quá trình bảo tồn để có những đánh giá đúng về các phương án, cách thức bảo tồn, nhân lực, nguồn kinh phí cũng như các vấn đề liên quan khác để lựa chọn phương án tối ưu.

Kinh phí bảo tồn Thương xá Tax được lấy từ ngân sách của Satra - ảnh 1

Hình ảnh nhộn nhịp của Thương xá Tax trước khi bị đóng cửa. Ảnh: HTD

Sau khi khảo sát sơ bộ hơn một năm qua, Satra đã chọn phương án bóc tách toàn bộ gạch mosaic trên cầu thang, diềm trang trí, các lối vào và lắp đặt lại trên kết cấu mới. Đây là phương án đã được áp dụng phổ biến trong việc bảo tồn gạch mosaic trên thế giới.