(PLO)- Ngày 6-10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết vừa yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường theo dõi tình hình và bảo vệ quyền lợi lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan.

Theo đó, các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc nước ngoài cần giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho người lao động bị giảm giờ làm, mất việc. Phối hợp với các đối tác và chủ sử dụng lao động tìm việc làm mới cho người lao động tại Đài Loan. Trường hợp lao động phải về nước cần giải quyết đầy đủ quyền lợi và có phương án hỗ trợ cho người lao động.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, kinh tế Đài Loan đang bị biến động theo hướng xấu bởi nền kinh tế thế giới, dẫn đến việc làm và thu nhập của lao động nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Đã xuất hiện các nhà máy lớn, đặc biệt là các nhà máy điện tử nhận nhiều lao động nước ngoài không nhận thêm lao động như kế hoạch, thu hẹp sản xuất, cắt giảm giờ làm, nhân lực. Trước tình trạng trên, một số lao động Việt Nam phải chuyển chủ hoặc về nước trước thời hạn.

Viết Long