Lý do là để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học, trên cơ sở đó hoàn chỉnh dự luật trước khi trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp sau, tức tháng 5-2019.

Kỳ họp tới, Quốc hội chưa xem xét dự luật đặc khu - ảnh 1
Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để lấy ý kiến cho dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu của Quốc hội. Trong văn bản này, cơ quan giúp việc của Quốc hội đề nghị Chính phủ “xem xét kỹ khả năng chuẩn bị nội dung thuộc trách nhiệm, nêu rõ lý do nếu phải rút nội dung khỏi dự kiến chương trình để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 1-9-2018”.

Dự kiến chương trình gửi kèm theo có nội dung Quốc hội sẽ thông qua một số luật, trong đó có Luật Đơn vị hành chính đặc biệt.

Trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự luật trước cũng như xây dựng chương trình làm việc dự kiến cho mỗi kỳ họp Quốc hội để trình Quốc hội quyết định. Nếu không có gì thay đổi, phiên họp tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục bàn về chương trình dự kiến này.